-عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم همراه با عناصر اصلی

-محرک رشد گیاهی

- افزایش کیفیت محصول

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.