irFlag ukFlag
شیراز، چهارراه مصدق، بلوار غدیر، نبش کوچه یک info@nahadehgostar.com ساعات کاری : 8 تا 16:30
2- حشره کش دیازینون 60 درصد EC

2- حشره کش دیازینون 60 درصد EC

دیازینون دارای خاصیت نفوذی ( عبور از برگ) می باشد ،ولی داخل بافت گیاهان حرکت نمی کند . این سم علاوه بر دارا بودن اثر ضربه ای ، دوام طولانی نیز دارد و با طیف وسیع علیه انواع آفات برگخوار ، ساقه خوار و ریشه خوار ، مکنده و خاکزی با فرمولاسیون های امولسیون EC60% و گرانول 10% کاربری دارد.

1- حشره کش دیازینون 60 درصد EC

1- حشره کش دیازینون 60 درصد EC

دیازینون دارای خاصیت نفوذی ( عبور از برگ) می باشد ،ولی داخل بافت گیاهان حرکت نمی کند . این سم علاوه بر دارا بودن اثر ضربه ای ، دوام طولانی نیز دارد و با طیف وسیع علیه انواع آفات برگخوار ، ساقه خوار و ریشه خوار ، مکنده و خاکزی با فرمولاسیون های امولسیون EC60% و گرانول 10% کاربری دارد.

حشره کش پروفنوفوس 50 درصد EC

حشره کش پروفنوفوس 50 درصد EC

پروفنوفوس از گروه فسفره آلی است که با مهار آنزیم کولین استراز سبب اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشره شده و در نهایت منجر به مرگ آن میشود . این سم میتواند سبب کندی رشد پنبه گردد. دوره کارنس این سم 14 روز است .

حشره کش مالاتیون 57 درصد EC

حشره کش مالاتیون 57 درصد EC

مالاتیون از گروه ارگانو فسفره ها با خاصیت تماسی ، گوارشی و کمی خاصیت تدخینی است . این حشره کش به صورت عصبی عمل کرده و مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی مرکزی حشرات است.

حشره کش دلتامترین 2.5 درصد EC

حشره کش دلتامترین 2.5 درصد EC

دلتامترین از گروه سموم پایروتیروئیدها می باشد که با مسدود کردن مسیر ورود سدیم به سلول های عصبی و اختلال در انتقال سیناپس ها در طول رشته عصبی حشرات را از بین می برد . دوره کارنس این سم 3 روز میباشد.

حشره کش سایپرمترین 40 درصد EC

حشره کش سایپرمترین 40 درصد EC

سایپرمترین از گروه پایرتروئیدها است که می تواند مصونیت چند هفته ای برای گیاه سمپاشی شده ایجاد کند . این سم با اختلال در عمل سلول های عصبی از طریق اختلال در کانال های سدیم طناب عصبی باعث مرگ حشرات می شود . دوره کارنس این سم 21 روز برای درختان میوه و 7 تا 11 روز برای نخود ، لوبیا و کلم می باشد .

2- حشره کش کلرپیریفوس 40.8 درصد EC

2- حشره کش کلرپیریفوس 40.8 درصد EC

کلرپیریفوس با خاصیت تدخینی از گروه فسفره آلی است ، ماده موثره این سم در لایه های واکسی بافت های گیاه نفوذ می کند ، لذا نه تنها برای کنترل آفات فعال روی گیاهان بلکه حشرات داخل نسوج گیاهی (مینوزها و ساقه خوارها ) نیز به کار می رود . این سم مهار کننده کولین استراز خون می باشد.

1- حشره کش کلرپیریفوس 40.8 درصد EC

1- حشره کش کلرپیریفوس 40.8 درصد EC

کلرپیریفوس با خاصیت تدخینی از گروه فسفره آلی است ، ماده موثره این سم در لایه های واکسی بافت های گیاه نفوذ می کند ، لذا نه تنها برای کنترل آفات فعال روی گیاهان بلکه حشرات داخل نسوج گیاهی (مینوزها و ساقه خوارها ) نیز به کار می رود . این سم مهار کننده کولین استراز خون می باشد.

حشره کش فنیتروتیون50 درصد EC

حشره کش فنیتروتیون50 درصد EC

فنیتروتیون از گروه فسفره آلی است که غیر سیستمیک می باشد و عمل آن جلوگیری از تفریخ تخم ها و عقیم کردن ماده های بالغ است . این سم مهار کننده آنزیم کولین استراز است و برای کنترل شیمیایی سن مادر مناسب است .

2- حشره کش ایمیدا کلوپرید 35 درصد SC

2- حشره کش ایمیدا کلوپرید 35 درصد SC

ایمیداکلوپرید علیه آفات مهم نباتی به ویژه مکنده ها می باشد . این سم روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی حشره اثر می گذارد .دوره کارنس این سم 15 تا 21 روز است.

1- حشره کش ایمیدا کلوپرید 35 درصد SC

1- حشره کش ایمیدا کلوپرید 35 درصد SC

ایمیداکلوپرید علیه آفات مهم نباتی به ویژه مکنده ها می باشد . این سم روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی حشره اثر می گذارد .دوره کارنس این سم 15 تا 21 روز است.

2- حشره کش آبامکتین 1.8 درصد EC

2- حشره کش آبامکتین 1.8 درصد EC

آبامکتین از گروه آورمکتین و از فراورده های میکروبی جدید با منشاء طبیعی است که بر روی طیف وسیعی از آفات و انواع نماتد های خاکزی موثر است دوره کارنس این سم برای کاهو گلخانه ای 14 روز و برای محصولات دیگر 3 روز است .

1- حشره کش آبامکتین 1.8 درصد EC

1- حشره کش آبامکتین 1.8 درصد EC

آبامکتین از گروه آورمکتین و از فراورده های میکروبی جدید با منشاء طبیعی است که بر روی طیف وسیعی از آفات و انواع نماتد های خاکزی موثر است دوره کارنس این سم برای کاهو گلخانه ای 14 روز و برای محصولات دیگر 3 روز است .