irFlag ukFlag
شیراز، چهارراه مصدق، بلوار غدیر، نبش کوچه یک info@nahadehgostar.com ساعات کاری : 8 تا 16:30
سمینار معرفی قارچکش اینوور باسف و طیف قارچکشی آن بر بیماری ها

سمینار معرفی قارچکش اینوور باسف و طیف قارچکشی آن بر بیماری ها

معرفی قارچکش اینوور باسف و طیف قارچکشی آن بر بیماری هایی از جمله: پژمردگی فوزاریومی، لکه برگی ها، زنگ ها و ... ‎ معرفی قارچکش اوروگو با کارنس پایین جهت کنترل سفیدک های داخلی و گونه های فیتوفتورا

سمینار برگذار شده توسط شركت سباكوشا كشت با حمايت و پشتیبانی شرکت نهاده گستر گوهر ثمر

سمینار برگذار شده توسط شركت سباكوشا كشت با حمايت و پشتیبانی شرکت نهاده گستر گوهر ثمر

اثر قارچکش- باکتری کش, سیستمیک بلـتانول بر بیماری شانکر باکتریایی, گـــوجـــه فـرنــــگی درگلخانه و در زمین اصـلی شهرستان مرودشت، مرکز جهاد کشاورزی حومه، جنب اداره ی ثـــبـت احوال، سـالن همایش ترویج مورخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱

سمینار برگزار شده شرکت زرین گستر باستان

سمینار برگزار شده شرکت زرین گستر باستان

معرفی و نقش محرک های رشد گیاهی از جمله اسید های آمینه و جلبک های دریایی در کاهش تنش های زنده و غیر زنده (سرما، گرما،سموم و…) و همچنین در کاهش تنش بعد از انتقال نشا و افزایش مقاومت در برابر بیماری ها