اين كود همان ترکیب کالمکس است که با داشتن برخی اسیدهای آمینه، بطور خاص در زمان گلدهی به منظور افزايش درصد تلقيح گل ها، استحکام دمگل و پیشگیری از ریزش گل ها و نهايتاً حفظ ميوه های تازه تشکیل شده در انواع محصولات توصیه می شود. میزان مصرف متوسط این کود 2 لیتر در هکتار می باشد.  

 

 

عنصر   درصد حجمی
ازت   16
کلسیم   24
منیزیم   3.2
منگنز EDTA 0.16
آهن EDTA 0.16
بر   0.08
مس EDTA 0.08
روی EDTA 0.08
اسید آمینه   9