1. کود با درصد بالای پتاسیم به همراه منیزیوم

  2. حلالیت بسیار خوب جهت کاربرد در سیستم آبیاری قطره ای

  3. تجزیه ضمانت شده:
    نیتروژن کل: %10
    پتاسیم اکسید محلول در آب : %40
    منیزیوم اکسید محلول در آب : %2
    ریز مغذی ها: %0/046

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.