1. کود فسفر بالا به همراه منیزیوم

  2. تجزیه ضمانت شده:
    نیتروژن کل: %15
    فسفر قابل استفاده(P2O5): %50
    منیزیوم محلول (Mgo) : %2

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.