سایپرمترین از گروه پایرتروئیدها است که می تواند مصونیت چند هفته ای برای گیاه سمپاشی شده ایجاد کند .
این سم با اختلال در عمل سلول های عصبی از طریق اختلال در کانال های سدیم طناب عصبی باعث مرگ حشرات می شود .
دوره کارنس این سم 21 روز برای درختان میوه و 7 تا 11 روز برای نخود ، لوبیا و کلم می باشد .