دیمتوات حشره کشی با خاصیت تماسی و سیستمیک است که با ممانعت از فعالیت آنزیم کولین استراز در گیرنده های عصبی حشرات موجب از بین رفتن آنها می شود. با مصرف 1 لیتر در هکتار از این حشره کش، طیف وسیعی از آفات از جمله شته ها، شپشک ها، تریپس و دیگر افات مکنده در محصولات مختلف بخصوص در کشت چغندر قند و پنبه قابل کنترل می باشد.  این ترکیب خاصیت نماتد کشی هم داشته و برای کنترل نماتد ساقه یونجه به ثبت رسیده است. فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول با توجه به شرایط اقلیمی و نوع آفت 14 تا 21 روز می باشد.  از کاربرد این حشره کش روی درختان زرد آلو و هلوی زودرس اجتناب نمائید.