1- ماده موثره تیوسیکلام هیدروژن اکسالات 50 درصد اس پی

2- حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی و منشا بیولوژیک

3- کنترل مینوز گوجه فرنگی ( توتا)، مگس مینوز سبزیجات، سفید بالک ها، تریپس و شته

-پــودر قــابـــل حل در آب
-خـــاصیــت نـفـوذی قــوی
-سازگار با محیــط زیســـت
-دوره کــارنـــس پایـــیــن
-کنترل لارو و حشرات بالغ

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.