موارد مصرف :
بادزدگي سيب زميني و سفيدك داخلي كدوييان
میزان مصرف :
۴۰۰ گرم در هکتار برای بادزدگی سیب زمینی.
۲۰۰ گرم در هکتار برای سفیدک داخلی.
اين فرمولاسيون در بردارنده‌ي دو ماده مؤثره با نحوه اثر متفاوت بوده و در برابر نژادهايي كه به قارچ‌كش‌هاي گروه فنيل آميد مقاومند مؤثر است.
به منظور كاهش احتمال بروز مقاومت در برابر استروبيلورين‌ها، اين فراورده بايد در قالب يك برنامه مديريت مقاومت در برابر قارچ كش‌ها مورد استفاده قرار گيرد.
ملاحظات زيست محيطي :
ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): < 5000 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 2250 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۰۱۱/۰ ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، ۰۱۲/۰ میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و ۲۵ میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک می‌باشد، لذا بايد از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب گردد.