مولکول های تیوسولفات تأثیرات بی نظیری بر شیمی و زیست خاک دارند. به عنوان مثال، استفاده از تیوسولفات پتاسیم باعث افزایش حلالیت و جذب ریز مغذی ها می شود. تیوسولفات پتاسیم بر خلاف سولفات پتاسیم فاقد کلر و دیگر ناخالصی های احتمالی می باشد. میزان جذب پتاسیم در تیوسولفات پتاسیم نسبت به سولفات پتاسیم 22 درصد بیشتر است. تیوسولفات پتاسیم به دلیل داشتن یک گوگرد بیشتر نسبت به سولفات پتاسیم، در کنترل قارچ های هوازی (همچون قارچ های گروه Oidium مثل سفیدک ها) و آفات مکننده تاثیر بسیار مطلوبی دارد. تیوسولفات پتاسیم بهترین منبع پتاسیمی برای خاک های شنی و همچنین گیاهان حساس به کلر می باشد. تیوسولفات پتاسیم از طریق بنیان سولفوهیدریل (-SH) مقاومت گیاه در برابر سرما را افزایش می دهد و همچنین باعث افزایش مقاومت به خشکی و شوری  می شود. افزایش تولید روغن در گیاهان دانه روغنی و عطر و طعم در گیاهان معطر و به خصوص گیاهان دارویی از ویژگی های بارز ناشی از استفاده از تیوسولفات پتاسیم می باشد