حشره کش سیستمیک برای کنترل پسیل پسته

  • حشره کش سیستمیک با تاثیر تماسی و گوارشی
  • تاثیر ضربه ای جهت مبارزه با پسیل پسته و طیف وسیعی از آفات مکنده
  • کنترل پوره ها و حشرات بالغ پسیل پسته و سایر مکنده ها

مموری حاوی 240 گرم در لیتر تیامتوکسام می باشد که به صورت مایع سوسپانسیونی فرموله شده است. مموری حشره کشی تماسی و گوارشی است که در گیاه به صورت سیستمیک در آمده و آفات مکنده را به راحتی کنترل می نماید. تیامتوکسام از خانواده ی نئونیکوتینویید ها است و با تاثیر بر سیستم عصبی حشره منجر به فلج سریع در آن می گردد. مموری پس از محلولپاشی سریعاً جذب گیاه شده در تمام اندامهای گیاهی منتشر شده و با ورود به سیستم آوند چوبی، به سایر اندامهای بالایی گیاه نیز منتقل می شود. دقایقی پس از تغذیه ی آفت از میزبان تیمار شده با مموری، حشره تمایل به تغذیه را از دست داده، کمی بعد پوره و حشره بالغ کاملا فلج شده و پس از مدتی خواهند مرد.

 

 

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.