کنترل علفهای هرز باریک برگ در مزارع  ذرت

نیکوسولفورون4% SC

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.