حشره کش قدرتمند با ماندگاری طولانی

پریپل، حشره کشی چند منظوره حاوی سه ماده سایپرمترین، تترامترین و پاپرونیل بوتواکساید می باشد. این محصول فاقد بو و لکه گذاری است و به منظور کنترل طیف وسیعی از آفات خانگی قابل توصیه می باشد.