در دسترس قرار دادن پتاسیم کافی در مراحل رشد میوه در انواع گیاهان، علاوه بر بهبود کیفیت محصول موجب تقویت گیاه در برابر تنش های محیطی و آسیب آفات می شود. میزان مصرف متوسط این کود 2.5 لیتر در هکتار یا 300 سی سی در 100 لیتر آب می باشد. 

 

عنصر   درصد حجمی
ازت   10
فسفر   20
پتاسیم   40
منیزیم   1.5
آهن EDTA 0.175
منگنز EDTA 0.088
مس EDTA 0.088
روی EDTA 0.088
بر   0.035
کبالت EDTA 0.0011
مولیبدن   0.0012