حشره کش زلوس حاوی ماده موثره تیاکلوپرید بوده و پس از گوارش یا تماس با آفت بر روی اعصاب مرکزی حشره تاثیر گذاشته و آن را از بین می برد.

زلوس برای کنترل پسیل پسته، کرم سیب، سوسک گرده خوار کلزا، سوسک سرشاخه خوار پسته و سن پسته به ثبت رسیده است.

 این حشره کش از گروه نئونیکوتینوئید بوده و برای حشرات گرده افشان به ویژه زنبور عسل خطرناک است. لذا از کاربرد در زمان گل دهی و در نزدیکی کندو های زنبور عسل خودداری کنید.

قبل از استفاده از این محصول برچسب آن را به دقت مطالعه بفرمایید.

 

محصول

آفت هدف

میزان مصرف

پسته

پسیل پسته

0.3 در هزار

سیب

کرم سیب

0.3 در هزار

کلزا

سوسک گرده خوار

0.3 در هزار

پسته

سوسک سر شاخه خوار

0.75 در هزار به همراه 2 در هزار روغن ولک

پسته

سن پسته

0.4 در هزار