شرکت نهاده گستر گوهر ثمر در سال 1385 با مدیریت جناب آقای مهندس گرمنجانی در شیراز با عرضه مجموعه ایی کامل و متنوع از پیشرفته ترین و موثرترین علفکش ها، قارچ کش ها، حشره کش ها و انواع کود و بذر به کشاورزان و همکاران عزیز در جهت افزایش میزان و کیفیت محصولات کشاورزی فعالیت خود را شروع کرد.

سبد کامل و متنوع محصولات حفاظت گیاهان و تغذیه با مبنای تعهد به کشاورزان و همکاران و توسعه کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست و ارتقای سلامت و کیفیت زندگی از اهداف ما می باشد.

همچنین تیم متخصص و با تجربه فنی گیاه پزشکی و تغذیه این شرکت به منظور هدفمند کردن مصرف نهادههای کشاورزی و کسب بهترین نتیجه همیشه در خدمت جامعه کشاورزی و مشتریان عزیز است.

شرکت نهاده گستر گوهر ثمر در یک نگاه :

  • طیف وسیع و بی همتا از محصولات

  • پیشرو در زمینه تغذیه و حفاظت گیاهان

  • دانش روز و جهانی

  • همکاری نزدیک با مشتری

  • توسعه و ترویج کشاورزی پایدار