irFlag ukFlag
شیراز، چهارراه مصدق، بلوار غدیر، نبش کوچه یک info@nahadehgostar.com ساعات کاری : 8 تا 16:30
علائم سفیدک پودری خربزه

علائم سفیدک پودری خربزه

علائم سفیدک پودری خربزه، گلخانه تحقیقاتی شرکت نهاده گستر گوهر ثمر، تیر ماه 1402

علف های هرز

علف های هرز

نکات مهم در کنترل شیمیایی علف های هرز

پژمردگی ورتیسلیومی

پژمردگی ورتیسلیومی

پژمردگی ورتیسلیومی یکی از مهم ترین بیماری های پسته است که قارچ در خاک وجود دارد.