irFlag ukFlag
شیراز، چهارراه مصدق، بلوار غدیر، نبش کوچه یک info@nahadehgostar.com ساعات کاری : 8 تا 16:30
رضایت مشتری از اوروگو

رضایت مشتری از اوروگو

تاثیر قارچکش اوروگو در سفیدک داخلی پیاز در مقایسه با قارچکش های موجود در بازار

 کلپاک در ذرت

کلپاک در ذرت

استفاده از کلپاک در ذرت به صورت بذرمال باعث افزایش و سرعت ریشه زنی و در نتیجه افزایش جذب آب و مواد غذایی و افزایش مقاومت به استرس‌ها و افزایش کمی و کیفی محصول می شود. علاوه بر تیمار بذری ٫ کلپاک را می توان در مرحله ۴-۵ برگی به صورت محلولپاشی نیز استفاده کرد

علائم و مدیریت بیماری بلایت باکتریایی لوبیا

علائم و مدیریت بیماری بلایت باکتریایی لوبیا

بیماری بلایت باکتریایی لوبیا در اکثر مناطق کشت لوبیا که دارای رطوبت بالایی است رایج است. علایم به صورت لکه های آبسوخته روی برگ که بتدریج چروکیده و بزرگ می شوند و لکه های گرد فرورفته و قهوه ای روی غلاف و قهوه ای و چروکیده شدن بذرها مدیریت بیماری: استفاده از بذر سالم٫ تناوب زراعی٫ حذف علفهای هرز و.

 رضایت مشتری

رضایت مشتری

نتایج رضایت بخش مشتری از مصرف قارچکش اینور در کنترل بیماری ریشه سرخی پیاز

کشاورزی مدرن

کشاورزی مدرن

کاشت، داشت، برداشت شرکت والناتس استرالیا

بیماری فیلودی گوجه فرنگی

بیماری فیلودی گوجه فرنگی

بیماری فیلودی گوجه فرنگی 🔺علایم به شکل تورم جوانه ها 🔺برگ های انتهایی کوچک و رگبرگ‌ها ارغوانی و بنفش 🔺کاسبرگ ها تشکیل جسم کاسه مانند و جوانه های گل بزرگ و عمودی و تمام قسمت‌های گل به رنگ سبز در آمده 🔺عامل بیماری روی بذر و علف های هرز باقی می ماند و در مزرعه توسط زنجرک انتقال پیدا می کند.

تاثیر قارچکش اوروگو و اینوور بر بیماری های قارچی عامل مرگ گیاهچه گوجه فرنگی

تاثیر قارچکش اوروگو و اینوور بر بیماری های قارچی عامل مرگ گیاهچه گوجه فرنگی

قارچکش اوروگو دو مولکول دارد دیمتومورف و آمتوکترادین که هر دو بر فیتوفتورا موثرن و اینوور با داشتن سه مولکول که پیراکلواستروبین بر بعضی گونه های پیتیوم و ریزوکتونیا می تواند موثر باشد