• از گروه بنزوتیادیازینون، ماده موثره بنتازون
  • کنترل علفهای هرز پهن برگ و اویار سلام در برنج، سویا، شبدر و یونجه
  • فرمولاسیون SL

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.