• کرزوکسیم متیل + بوسکالید
  • قارچکش سیستمیک با خاصیت پیشگیری و درمان
  • کنترل سفیدک پودری خیار، گوجه فرنگی و درختان میوه و لب شتری هلو و طیف وسیعی از بیماریهای برگی 

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.