- دارای تو ماده موثره: دیفنوکونازول + زمیوم (فلوکسـاپیروکساد)
- قارچکش سیستمیک با خاصیت حفاظتی و معالج
- طیف وسیع قارچکشی شامل سفیــدک های پودری، لکه موجی،  لکه سیاه،  زنگ در محصولات مختلف

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.