جهت مشاهده کلیپ اینجا کلیک کنید.

 

بیماری لکه موجی گوجه فرنگی، شناسایی و راههای پیشگیری

این بیماری به نام بلایت زودرس گوجه فرنگی Early Blight Tomato شناخته میشود که قارچ  Alternaria Solani از قارچ های گونه کپک سیاه و  Alternaria Alternata عامل این بیماری است،  به همین دلیل به آلترناریا معروف میباشد. این بیماری بیشتر در مناطق جنوبی کشور هر سال خسارت وارد میکند. این گیاه به میزبان هایی از خانواده سولاناسه شامل گوجه فرنگی، فلفل قرمز، فلفل سبز، سیب زمینی و بادمجان خسارت وارد میکند. آلودگی این قارچ بر روی قسمت های فوقانی گیاه شامل برگ، ساقه و میوه قابل مشاهده است.

شرایط مساعد بیماری:

 این قارچ در رطوبت بالای 85 درصد و دمای بین 25 تا 30 درجه سانتی گراد در هوای معتدل تا گرم و آب و هوای مرطوب بهترین فعالیت را دارد. این قارچ میتواند در خاک، بقایای گیاهی و علف های هرز بیش از یکسال زنده باقی  بماند. معمولا خاک زاد است و اسپور آن توسط باد، ادوات، کارگران، آب و حشرات قابل انتشار است. حمله بیماری به بوته های تحت تنش (بار زیاد، کمبود ازت و ...) در فصل پرباران بیشتر است.

اسپور قارچ های عامل بیماری:

علائم بر روی برگ های گوجه فرنگی:

لکه های ریز و تیره در برگ ها و ساقه های مسن و پایینی گیاه در ابتدا مشاهده میشود. این لکه ها کم کم به بالای گیاه توسعه می یابند. لکه ها بزرگ شده و قهوه ای پررنگ تا سیاه هستند که اطراف آنها یا کل برگ زرد میشود و رفته رفته به صورت دوایر متحدالمرکز در می آیند. شبیه به سیبل دارت شده و به همین دلیل لکه موجی نامیده میشوند. این لکه ها به تدریج خشک شده و باعث سوراخ شدن برگ میشوند و در آلودگی های شدید باعث ریزش برگ میشوند. در آخرین مرحله منجر به خشک شدن کل بوته می شوند.

علائم بر روی ساقه های گوجه فرنگی:


این قارچ بر روی ساقه لکه های سیاه فرورفته ای را ایجاد میکند که منجر به شانکر میشود و سپس در کل ساقه گسترده میشود.

علائم بر روی میوه گوجه فرنگی:

در مراحل ابتدایی خسارت میوه ها با آلوده شدن ریز می مانند و می ریزند. علائم بیماری بر روی میوه به صورت لکه های سیاه و سفت در محل اتصال میوه به ساقه یا در محل زخم روی میوه نمایان می شود.

راههای پیشگیری، درمان و مبارزه با آلترناریا:

  1. استفاده از بذر بدون آلودگی و مقاوم
  2. مدیریت کودهای نیتروژنی
  3. تقویت گیاهان با کوددهی مناسب
  4. استفاده از قارچ کش های کارا در زمان مناسب
  5. آبیاری مدیریت شده جهت متعادل نگه داشتن رطوبت خاک
  6. تناوب دو ساله با محصولاتی که میزبان عامل بیماری نیستند
  7. شخم عمیق و جمع آوری بقایای گیاهی و حذف علف های هرز
  8. استفاده از قارچ کش های مناسب