• ماده موثره سیکلوکسیدیم
  • کنترل علفهای هرز باریک برگ در مزارع پهن برگ (کلم، چغندر، کلزا و....)
  • فرمولاسیون EC

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.