جهت مشاهده کلیپ اینجا کلیک کنید.

انواع سرمازدگی و علائم آن در گیاهان

سرمازدگی یکی از پدیده های جوی است که علیرغم قابل پیش بینی بودن آن در ردیف حوادث غیر مترقبه تعریف شده است. با تغییراتی که در سال های اخیر در جو زمین به وجود آمده است، سرمازدگی در بسیاری از مناطق کشور به صورت بومی در آمده و همه ساله خسارت های فراوانی را به گیاهان و محصولات کشاورزی وارد میکند. با توجه بیشتر به این مهم میتوان از شدت خسارات ناشی از این پدیده جلوگیری و علاوه بر اقتصاد کشاورزان، به اقتصاد کشور نیز کمک کرد. در این کلیپ انواع سرمازدگی و علائم آن در گیاهان زراعی و باغات به نمایش گذاشته شده است.