قارچکش اینوور با دارا بودن سه ماده موثره پروپیکونازول٫ پیراکلواستروبین و زمیوم گزینه ای مناسب برای کنترل بیماری های مهم غلات از جمله:
🔸زنگ زرد
🔸سپتوریا
🔸فوزاریوم خوشه و ...

جهت مشاهده کلیپ اینجا کلیک کنید.