• دارای دو ماده موثره تریتیکونازول و پیراکلواستروبین 
  • دارای ویژگی اگ سلنس و در نتیجه بهبود جوانه زنی بذر در شرایط استرس
  • قارچکش سیستمیک به صورت مایع قابل انتشار در آب جهت ضد عفونی بذر گندم علیه بیماریهای بذر زاد (سیاهکها) و خاکزاد

معرفی محصول:

اینشور پرفورم قارچکشی با دو ماده موثره پیــراکلواستـروبین و تریتیکونازول از دو گروه شیـمیایی متفــــاوت و دو نحوه اثر مختــلف جهت ضد عفــونی بــذور گندم است که به منظور پیشــــگیری و درمان بیــماری سیاهک پنهان یا معمولی گندم به ثبت رسیده است، این قارچکـش سیستمــــیک با ویـژگی های  محافظ و درمانی به علت وجود پیراکلواستروبین دارای خاصیت اگسلنس بوده و باعث بهبود جـوانه زنی بذر حتی در شرایط استرس می شود. 

میزان مصرف:

 500-400 سی سی برای 1000 کیلوگرم بذر (0/5-0/4 لیتر برای 1000 کیلوگرم بذر)

هدف: 

سیاهک معمولی یا پنهان گندم Tilletia spp

نحوه مصرف:

از ماشین های هم زن یا بشکه های گردان استـــفاده شود، ابتدا بذر را داخــل محفظه ریخته سپس به ازای هر 100 کیــلوگرم بذر 50 سی سی از قارچـکـش اینشــور پرفورم و 1/5 لیتر آب ریختــه و مخلوط می کنیم.

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.