• گرانولهای گوگرد میکرونیزه قابل انتشار در آب
  • تماسی، پیشگیری و تا حدی درمان
  • خاصیت قارچکشی و کنه کشی

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.