مرگ گیاهچه گوجه فرنگی که قبل از سبز شدن یا بعد از سبز شدن اتفاق می افتد در اثر قارچهای پیتیوم٫ فیتوفتورا٫ ریزوکتونیا و بوتریتیس ایجاد می شود
و از آنجا که توسط دو گروه مختلف از قارچها ایجاد می شود با یک مولکول به تنهایی قابل کنترل و پیشگیری نیست
قارچکش اوروگو دو مولکول دارد دیمتومورف و آمتوکترادین که هر دو بر فیتوفتورا موثرن
و اینوور با داشتن سه مولکول که پیراکلواستروبین بر بعضی گونه های پیتیوم و ریزوکتونیا می تواند موثر باشد
پروپیکونازول هم بر گونه های ریزوکتونیا موثر می باشد
بنابراین فقط پس از آزمایشات و ثبت این سموم و ترکیبات توسط سازمان مسئول میتوان با این دو قارچکش  طیف وسیعی از بیماریهای ریشه ای را کنترل کرد.

جهت مشاهده کلیپ اینجا کلیک کنید.