• ماده موثره پندی متالین به صورت میکروکپسوله
  • کنترل طیف وسیعی علفهای هرز نازک برگ و پهن برگ یکساله
  • بهترین زمان مصرف به صورت پیش رویشی، پس از کاشت گیاه و قبل از رویش علفهای هرز

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.