• کرزوکسیم متیل
  • قارچکش با خاصیت پیشگیری و درمان
  • کنترل سفیدکهای پودری، لکه موجی، لکه سیاه سیب

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.